Възпитаници на училището в Малко Търново трупат знания за ПП „Странджа”

В почивните дни възпитаници на СУ „Васил Левски” – Малко Търново посетиха трако-римски комплекс и куполната гробница в местността „Пропада” край М.Търново. Те бяха водени от инж.д-р Дико Патронов – един от основателите на ПП „Странджа”. Посещението е част от проект „Твоят час”, който стартира на 18 ноември в залата на ДПП „Странджа” с прожектиране на филм за най-големият в страната на Балканите природен парк, в който имаме възможността и шанса да живеем.

По време на похода до м. „Пропада” подрастващите разбраха, че древният комплекс се намира на 3 км северозападно от града. В продължение на години по склона на скалистия хълм са разкрити около 40 могили. Тук са съчетани четири различни по архитектура гробници, в които са били погребвани важни личности или аристократи. В цистите /естествено издълбани в скалите или изградени от мраморни блокове/ са погребвали обикновени хора, но и те били доста заможни, за което свидетелства археологическия материал.

Ученици от СУ „Васил Левски” – Малко Търново   започнаха занимания по програма „Твоят час” под ръководството на Елена Стоянова, преподавател по естествени науки в училището на гр. Малко Търново. По тази програма са разработени 30 теми, които са разпределени в рамките  на една учебна година.  Всички теми са насочени към знание за уникалната флора и фауна на Странджа планина.