14-ти Фестивал на зелениката 2017

14-ят Фестивал на зелениката тази година ще се проведе на 13 и 14 май в околностите на с. Граматиково. Селото се намира на 25 км от гр. Малко Търново и на 74 км от гр. Бургас /през Босна/. То е едно от най-големите села на територията на ПП "Странджа". Името на селото остава непроменено от основаването му до днес. Разположено е високо, над долината на р. Велека. Оттук се разкриват красиви панорами към Резовското било и турската част на Странджа.
Районът на селото е известен о...ще в древността с богатите си рудни находища. Все още могат да се видят тракийски некрополи и могили, следи от стар римски път и антични селища. Символ на Граматиково е средновековна надгробна плоча, с изобразени на нея ръка с перо. Днес тя може да бъде видяна в Историческия музей в гр. Малко Търново.
Преди 57 години в Граматиково се провежда първият в България събор - надпяване "Странджа пее", който се счита за родоначалник на днешните събори в Копривщица и Рожен.
На север от селото са съхранени вековни дъбово-букови гори. В околностите4 на Граматиково може да се види южно-понтийска растителност - странджанска зеленика, колхидски джел, подезичест и бодлив залист, волски език, скрипка и много други растения.