Странджа - вечното завръщане

На 23.02.2017г. от 9,00 часа в ПГЧЕ „Васил Левски“ гостуваха инж. Димо Димов- Директор на ПП „Странджа“ и Йоана Гюрова, пи-ар в Дирекцията на парка. Гостите бяха поканени  в часовете по ЗИП Биология от учителите –Светлана Муева и Десислава Стайкова. Врамките на два часа г-жа Гюрова представи природата на парка, типичната флора и фауна, защитените животни и големият брой ендемични и реликтни растения. Учениците бяха запознати с водите, почвите на Странджа, с най-интересните туристически маршрути, културни забележителности и обичаи. Прожектира се филм: „Странджа - вечното завръщане“, раздадоха се брошури и книжки на руски език. Практическите занимания по темата ще продължат през месец април с посещение на природния парк и работа с учебното помагало. Учениците и учителите благодарят на Дирекцията на ПП „Странджа“ за оказаното съдействие при осъществяване на инициативата.