Незаконна сеч в земеделски територии на Парк „Странджа”, текат проверки

 

Регионална дирекция по горите – Бургас, извърши проверка за незаконна сеч на земеделски територии, придобили характеристика на гора и попадащи в Натура 2000 на територията на Природен парк „Странджа”. Проверката е извършена след сигнал, подаден от дирекцията на парка.
Проверките и огледите са започнали в края на изминалата 2016 г., като продължават и към настоящия момент.
До сега са инвентаризирани 1140 куб. м дървесина изсечена от горецитираните земеделски територии, придобили характеристики на гора.

Регионална дирекция по горите – Бургас работи по случая съвместно с горски инспектори на Природен парк „Странджа”, РУ на МВР – гр. Малко Търново, Икономическа полиция и Районна прокуратура. Образувани са две досъдебни производства.

06.03.2017 г.