Ръководството на ДПП "Странджа" с участие в трансграничен проект

Днес директорът на ДПП "Странджа" инж. Стефан Златаров изнесе две лекции в семинар по проект "Път на легенди - създаване на нови партньорства за устойчиво развитие на културно-историческия туризъм", който се проведе в х."Приморец" - Бургас. Инж. С. Златаров първо говори по темата "Съвременни форми за привличане на посетители – велосипедни обиколки, образователни лагери, фестивали".

Втората му презентация беше за най-добрите практики в областта на културно-историческия туризъм, като начин за развитие на дестинации в селските райони. И в двете си представяния директорът на парковата дирекция акцентира върху възможностите за развитие на туристически маршрути, като се стъпи върху вече създадени дестинации. Той сподели още, че трябва да се надгражда и развива създаденото от дирекцията на Природния парк от неговото създаване до днес.