Горски аптечки са поставени до отдалечени светилища в ПП „Странджа“

Шест аптечки за първа помощ бяха поставени на територията на Природен парк „Странджа“ през този месец. Местата, на които те са сложени, са разположени на едни от най-отдалечени от населените места светилища в горите на Странджа планина - в района на  манастирчето (параклиса) „Света Марина – Кладарска“ край с.Сливарово, скалното светилище Индипасха, поклонническото място Голямата аязма, манастирчето  „Света Троица“ в м. „Малката Котвина”, местността „Казанчето“ до манастирчето „Св. Богородица”, в землището на с. Кости и до Змейовата къща (долмен) в района на с. Заберново.

В поставянето на аптечките взеха участие местни доброволци от туристическо дружество „Велека“ – гр. Царево, студенти от Лесотехнически университет гр. София и държавните горски стопанства Кости, Малко Търново,държавно ловно стопанство Граматиково.

Материалите за оказване на първа помощ по време на преход ще помогнат на туристи и поклонници в нужда – в случай на навяхване или нараняване, за да могат да се придвижат до най-близкото населено място.

От парковата администрация се надяваме, че подобно на ентусиазма на доброволците, участвали в поставянето им, туристите в парка също ще посрещнат аптечките с радост и ще имат грижа да бъдат опазени от вандализъм или ползване  не по предназначение, за да могат консумативите в тях да помагат при оказване на първа помощ на пострадали в планината.

Аптечките са изработени и предоставени от екипа на „Шнайдер Електрик България“ ЕООД  чрез Фондация „ЕкоОбщност“.   Доставчикът е осигурил 21 аптечки, които освен на територията на Природен парк „Странджа“, се поставят и в парковете „Беласица“, „Витоша“ и „Врачански Балкан“.