Обществен съвет ще взема решения за биосферен парк „Узунбуджак”

С решение от юни 2017 г, на 29-тата сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата”, която се състоя в Париж „Узунбуджак” беше обявен за Биосферен парк. Във връзка с това решение в Малко Търново се проведе заседание, на което трябваше да бъде взето решение за избиране на Консултативен или Обществен съвет, който да насочва и да координира работата на Биосферния парк. В срещата взеха участие ръководството на РИОСВ-Бургас, ръководството на Община Малко Търново, ДПП „Странджа”, представители на Горските стопанства на територията на БП „Узунбуджак”, представители на неправителствени организации и общественици.

На тази първа среща беше взето решение биосферния парк да има не консултативен, а обществен съвет, който ще се председателства от кмета на Община Малко Търново. В него ще вземат участие всички заинтересувани страни, в това число и представители на производителите на екологично чисти храни. На следващото заседание ще бъдат обсъдени лицата – изявени общественици и представители на заинтесовани институции и граждански сдружения и местни предприемачи, които да съставят Обществения съвет на Биосферния парк.

Биосферния парк „Узунбуджак“ обхваща по-голямата част от територията на Природния парк „Странджа“ – в границите на община Малко Търново.