Турски еколози, възхитени от Информационно-посетителския център на ДПП „Странджа”

 

Днес, на посещение в Информационно-посетителския център на Дирекция на природен парк (ДПП) „Странджа” в гр. Малко Търново бяха представители на Сдружение ,,Природен парк Сакар“ и група от 16 човека от Къркларели, Турция. Целта на визитата е подготовка и представяне на дейностите по проект за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа. Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП  България-Турция 2014-2020.

Партньори по проекта от българска страна е сдружение ,,Природен парк Сакар“ - местна неправителствена организация от село Левка, община Свиленград, чиито район е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Голяма част от гостите  на парка бяха ученици, студенти и университетски преподаватели, които работят активно в сфери, касаещи опазването на природната среда.

ДПП „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите е желано място за посещение и туризъм, както от българи, така и от чужди туристи.