Днес почистихме маршрута "Извори и пещери на р.Младежка"

Днес почистихме след получен сигнал заслона и огнищата около него на пътеката "Извори и пещери на река Младежка" до с. Младежко. "Добросъвестни" туристи -"природолюбители" щедро бяха оставили всичко, за което може да се сетите след приятното прекарване сред природата. Въпреки нашите многобройни апели за чистота, в това число и на поставени табели в началото на маршрута боклуците продължават да се трупат.
Само днес събрахме 32 чувала и ги изнесохме до кофите за смет. Но няма как да ни е чисто като една шепа хора чистят, а цяла потеря мърсят природата. И днес имаше обилно туристи от туроператорските фирми, на които за чистотата не им пука и вървят всеки ден по този популярен маршрут с девиза "Парица - царица!"