ДПП „Странджа” с нов директор

От днес инж. Румяна Цвяткова е новият директор на Дирекция природен парк „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите.

Инж. Цвяткова завършва Лесотехнически университет – София, специалност „Горско стопанство“. Магистър е по „Стопанисване на горите“.

В системата на горите е от 1999 г., започвайки работа като лесничей в Държавно лесничейство с. Кипилово, Котленско. До назначаването си е работила като Експерт в ЮИДП Сливен