ДПП „Странджа” желан партньор на туристическата борса „Вашата ваканция“

 

Инж. Румяна Цвяткова, директор на дирекция ПП „Странджа” промотира „Фестивал на зелениката 2019 г.“, както образователни програми разработени от Парка през годините като акцентира, че те са насочени най-вече към подрастващите. Беше представена информация за историята и тазгодишното издание на Фестивала на зелениката, който ще се проведе на 11 и 12 май в царевското с. Кости.

Това стана по време на туристическа борса „Вашата ваканция“, която е организирана от Бургаска регионална туристическа асоциация и се провежда в гр.Бургас, в изложбен Център „Флора“.

Дирекцията на ПП „Странджа” е желан и търсен партньор на БРТА, организация  която работи за развитието на туризма във всичките му аспекти.

Министерство на туризма обяви 2019 г. за годината  на вътрешния туризъм и  насърчаване на пътуванията към различни региони, да се промотират малко познати места и дестинации в страната.