След 8-годишно прекъсване ДПП „Странджа” възстанови Националния детски пленер „Странджанска дъга – ЗУНКА”. Това стана възможно благодарение на средствата, с които Парка разполага благодарение на финансов остатък по Меморандума за разбирателство между Правителството на РБългария и Правителството на Негово Височество Принца на Монако за осъществяване на техническо сътрудничество относно дейности за опазване на биологичното разнообразие и развитие на екотуризма в района на Природен парк „Странджа“. След 8-годишно прекъсване ДПП „Странджа” възстанови Националния детски пленер „Странджанска дъга – ЗУНКА”. Това стана възможно благодарение на средствата, с които Парка разполага благодарение на финансов остатък по Меморандума за разбирателство между Правителството на РБългария и Правителството на Негово Височество Принца на Монако за осъществяване на техническо сътрудничество относно дейности за опазване на биологичното разнообразие и развитие на екотуризма в района на Природен парк „Странджа“.
29.10.2016