/assets/media/nature/page_bk.jpg
29.05.2015

Екип

 

 

Директор

Инж. Мишо Жеков

 

тел. за контакти: 0886 02 00 02

 

Мария Стойкова

Главен счетоводител

тел. за контакти: 0898 78 60 77

 

инж. Иван Камбуров

Главен експерт "Биологичното разнообразие"

тел. за контакти: 0886 39 84 88

 

маг. биолог Милен Рашков

Младши  експерт "Биолог"

тел. за контакти: 0886 39 95 43


Йоана Гюрова

Главен специалист "Връзки с обществеността"

тел. за контакти: 0887 36 41 17

 

Мария Патронова

Главен специалист "Туризъм"

тел. за контакти: 0888 19 95 53

 

Магдалена Христова

Главен специалист "Административно обслужване и човешки ресурси"

strandja_park@abv.bg

тел. за контакти: 0988 95 55 84

 

Видко Йовков

Специалист – поддръжка

тел. за контакти: 0888 86 88 03

 

Валентин Янков

Специалинт - шофьор

тел. за контакт: 0885 02 00 10

 

Добринка Вълкова

хигиенист

тел. за контакт: 0884 64 51 39