/assets/media/nature/page_bk.jpg
29.05.2015

Екип

инж. Стефан Златаров

Директор

тел. за контакти: 0887710686

Мария Стойкова

Главен счетоводител

тел. за контакти: 0898786077

 

инж. Иван Камбуров

Главен експерт "Биологичното разнообразие"

тел. за контакти: 088 639 8488

Йоана Гюрова

Главен специалист "Връзки с обществеността"

тел. за контакти: 0887 364117

 

Стефка Неделчева

Главен специалист "Административно обслужване и човешки ресурси"

park@strandja.bg

тел. за контакти: 0888 284448

Видко Йовков

Специалист - поддръжка

тел. за контакти: 0888 868803