/assets/media/nature/page_bk.jpg
29.05.2015

Екип

инж. Стефан Златаров

Директор

тел. за контакти: 088 77 10 686

 

Мария Стойкова

Главен счетоводител

тел. за контакти: 089 87 86077

 

инж. Иван Камбуров

Главен експерт "Биологичното разнообразие"

тел. за контакти: 088 639 8488

 

маг. биолог Милен Рашков

Младши  експерт "Биолог"

тел. за контакти: 088 6399 543


Йоана Гюрова

Главен специалист "Връзки с обществеността"

тел. за контакти: 0887 364117

 

Мария Патронова

Главен специалист "Туризъм"

тел. за контакти: 0888 199 553

 

Стефка Неделчева

Главен специалист "Административно обслужване и човешки ресурси"

strandja_park@abv.bg

тел. за контакти: 0888 284448

 

Видко Йовков

Специалист – поддръжка

тел. за контакти: 0888 868803