Природен парк "Странджа" навърши 22 години

Природен парк "Странджа" навърши 22 години.
С радост искаме да поздравим нашите многобройни приятели, с които и за които работим. И нека си пожелаем много срещи през идните месеци и години.
За много години, приятели!