Посещения в ПП "Странджа"

За посещения в ПП "Странджа" може да се обаждате на тел. 0887 36 41 17 или да пишете на ел. поща на Парка: dppstrandja@iag.bg.

Ще бъде удовлетворено всяко едно заявление за посещение на защитената територия!