33 табели указват на територията на ПП "Странджа" местата за организиран лов

От този месец на територията на ПП "Странджа" са поставени 33 специални табели, които указват, в кои райони се извършва лов.
Това стана след сигнал на група природолюбители, които съобщиха, че няма как да разберат кога и къде точно се извършва ловен туризъм.
След общо събиране на директорите на ДПП "Странджа" инж. Румяна Цвяткова, ДГС Малко Търново - инж. Илия Янгьозов, ДГС Звездец инж. Атанас Спасов, ДГС Царево инж. Николай Вълчанов, инж. Цветомир Генов - ДГС Кости и инж. Ганчо Костадинов - директор на ДЛС Граматиково беше взето решение за поставянето на определен вид табели до ловните полета. Информационният носител съобщава периода на лов, времето през което се провежда и най-важното - табелите съобщават телефоните на представителите на горските стопанства, природния парк и на наемателя или концесионера.