На 21 март бъдещите лесовъди от Малко Търново отбелязаха Международния ден на гората

Дирекция на Природен парк „Странджа“ към Изпълнителна агенция на горите, съвместно с ДГС Малко Търново и РДГ-Бургас, отбелязаха Международният ден на горите заедно с учениците, бъдещите лесовъди от  СУ „Васил Левски“ в гр. Малко Търново.

Директорите на ДПП „Странджа” инж. Румяна Цвяткова, на ДГС Малко Търново инж. Илия Янгьозов заедно с инж. Силвия Христова и инж. Дияна Илиева от РДГ-Бургас  беседваха с бъдещите лесовъди от гр. Малко Търново за многобройните полезни функции на гората и защо е изключително важно да поддържаме и пазим горите.

"Да се научим да обичаме горите!" Това беше мотото, което експертите споделиха с  учениците от горните класове на  СУ „Васил Левски“ в гр. Малко Търново.

В края на вълнуващата среща инженерите-експерти заедно с учениците засадиха 20 фиданки Атласки кедър и Източна туя в двора на училището и градския парк.

Всеки бъдещ лесовъд получи фланелка с надпис Аз  обичам гората.