Дирекция на Природен Парк Странджа беше домакин на работна среща посветена на Инициативата Европейски Зелен Пояс

Днес в сградата на Дирекцията на ППарк „Странджа“ в гр. Малко Търново,  се проведе работна среща посветена на Инициативата Европейски Зелен Пояс. Акцента бе поставен върху Странджа планина, която попада в обхвата на Зеления Пояс от двете страни на Българо - Турската граница.

В срещата участваха експерти от Зелени Балкани, Дирекцията на Парка, журналисти и други заинтересовани страни. Домакинът на срещата инж. Румяна Цвяткова, директор на ДПП „Странджа“, към Изпълнителната агенция по горите посрещна гостите с интересна и полезна информация за  Природния парк. Тя беше организирала посещения на работната група в Информационно-посетителския  център на Парка в Малко Търново. След това гостите разгледаха тракийския култов комплекс Мишкова нива и посетиха водопад „Докузак“.

Работна среща проведена днес беше посветена на Инициативата Европейски Зелен Пояс. Събитието се организира от Зелени Балкани по повод 30 - годишнината от старта на международната Инициатива, като част от трансграничен проект с Турция финансиран от Асоциация Европейски Зелен Пояс. Целта на днешното и на всички проведени до сега събитията  е да популяризират Визията на международната инициатива - "Европейският Зелен Пояс е нашето споделено природно наследство по границите на бившата Желязна Завеса. То трябва да бъде възстановено и съхранено за да има функция на екологична мрежа, свързваща ценни природни и културни пейзажи, същевременно съобразена с икономическите, социалните и културните нужди на местните общности"

Установено е, че в граничните райони на редица държави, попадащи от двете страни на т.нар.,"Желязна завеса" от недалечното минало, съществуват огромни територии със съхранена природа и биоразнообразие. Поради ограничения достъп до тези райони, строгия контрол, а не рядко и географската изолираност на граничните територии, те са опазили ключови местообитания, редки и защитени видове и неповторими пейзажи. Тези райони са обединени в инициативата Европейски Зелен Пояс. Той формира 12 500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север, до Адриатическо и Черно море в югоизточна Европа! Пограничините територии на България с Гърция, Турция, Сърбия и Северна Македония са ембеламатичен пример за богатството на природата в Балканския Зелен Пояс, като част от Европейския Зелен Пояс.