Нов Обществено консултативен съвет беше избран в ДПП "Странджа"

Нов Обществено консултативен съвет беше избрав в Дирекцията на ПП "Странджа". В него влизат общественици, представители на държавната и общинските власти на територията на Парк "Странджа", директорите на 5-те Държавни горски стопанства В Малко Търново, Звездец, Кости, Граматиково и Царево. В състава са включени още представители на бизнеса и еколози. Председател на ОКС по право е директорът на ДПП "Странджа" в момента това и инж. Димо Димов.
Новоизбраният ОКС актуализира Правилника за своята дейност като се прие събиранията му да са не по-малко от три пъти в годината. Новият момент в Правилника е възможността на членовете да изразяват своето мнение и по електронен път.