/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Защитени зони в и в съседство с Парковата територия

Директивата на Съвета на Европейската Общност 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е първият управленски акт на Обединена Европа за установяване на единна основа за опазване на дивата природа. Директивата въвежда система за опазване на природата в Европа чрез единна мрежа от територии със специален режим на защита – защитените зони (ЗЗ). Мрежата Натура 2000 цели да се поддържа и възстановява благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и видовете от дивата флора и фауна, които са от значение за Общността. Природните местообитания, опазвани в Натура 2000, са посочени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС и българския Закон за биологичното разнообразие. Границите на Парка изцяло обхващат сухоземната територия на защитената зона по Директива 92/43 за природните местообитания BG0001007 „Странджа“

НАТУРА 2000 - карта

Host: strandja.bg
Error Type: E_WARNING
File: Unknown
Line: 0
Message: Unknown: write failed: No space left on device (28)
Date/Time: 2022-12-08 02:03:50
 
Vars:
Array
(
 [_GET] => Array
 (
  [mod] => info
  [act] => show
  [id] => 106-zashtiteni-zoni-sysedstvi-parkova-teritoria
  [lang] => bg
 )

 [_POST] => Array
 (
 )

 [_COOKIE] => Array
 (
 )

 [_FILES] => Array
 (
 )

 [_SERVER] => Array
 (
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Y5Ep5uYIZiYdyR9goyK9MQAAAEc
  [REDIRECT_PHPRC] => php.ini
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Y5Ep5uYIZiYdyR9goyK9MQAAAEc
  [PHPRC] => php.ini
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Mon, 08 Aug 2022 13:53:17 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => strandja.bg
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => strandja.bg
  [SERVER_ADDR] => 195.69.121.136
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 18.207.136.189
  [DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@strandja.bg
  [SCRIPT_FILENAME] => /srv/strandja/php/index.php
  [REMOTE_PORT] => 38968
  [REDIRECT_URL] => /bg/info/106-zashtiteni-zoni-sysedstvi-parkova-teritoria-
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=106-zashtiteni-zoni-sysedstvi-parkova-teritoria&lang=bg
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=106-zashtiteni-zoni-sysedstvi-parkova-teritoria&lang=bg
  [REQUEST_URI] => /bg/info/106-zashtiteni-zoni-sysedstvi-parkova-teritoria-
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1670457830.0436
  [REQUEST_TIME] => 1670457830
 )

 [root_dir] => /srv/strandja/php/fw/classes_ext/filemanager/
 [_SESSION] => Array
 (
  [lang] => bg
 )

 [start] => 1670457830.0441
 [l1] => MainLib Object
 (
  [config] => Config Object
  *MAX LEVEL*

  [db] => Database Object
  *MAX LEVEL*

  [site] => Site Object
  *MAX LEVEL*

  [page] => Array
  *MAX LEVEL*

  [working_time] => 
  [cache_header] => 
  [cache_footer] => 
  [cache_menu] => 
  [cache_content] => 
  [months] => Array
  *MAX LEVEL*

  [indexTimes] => 
  [workingTime] => 0.26796388626099
 )

 [indexLogId] => 7980937
 [mod] => info
 [act] => show
 [id] => 106
 [isAjax] => 0
 [isPreview] => 0
 [html] => 
      
        
          
						ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА
						
            
					
            
            
            
            
            

						
						
						
						
						
						
						
						
						
            
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
          
          


            
/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Защитени зони в и в съседство с Парковата територия

Директивата на Съвета на Европейската Общност 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е първият управленски акт на Обединена Европа за установяване на единна основа за опазване на дивата природа. Директивата въвежда система за опазване на природата в Европа чрез единна мрежа от територии със специален режим на защита – защитените зони (ЗЗ). Мрежата Натура 2000 цели да се поддържа и възстановява благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и видовете от дивата флора и фауна, които са от значение за Общността. Природните местообитания, опазвани в Натура 2000, са посочени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС и българския Закон за биологичното разнообразие. Границите на Парка изцяло обхващат сухоземната територия на защитената зона по Директива 92/43 за природните местообитания BG0001007 „Странджа“

НАТУРА 2000 - карта

[end] => 1670457830.3121 [workingTime] => 0.26796388626099 [times] => [ip] => 18.207.136.189 )
Trace:
Array
(
 [0] => Array
 (
  [file] => /srv/strandja/php/index.php
  [line] => 80
  [function] => ErrorHandler
  [class] => ErrorHelper
  [type] => ::
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

 [1] => Array
 (
  [function] => ErrorHandler
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

)