/assets/media/nature/page_bk.jpg
29.05.2015

Екип

Директор

Инж. Румяна Цвяткова

 тел. за контакти: 0889 30 20 43

 

Мария Стойкова

Главен счетоводител

 

Йоана Гюрова

Главен специалист "Връзки с обществеността и "

тел. за контакти: 0887 36 41 17

 

Кристиана Станчева

Главен специалист "Административно обслужване и човешки ресурси"

0882999885

 

Иванина Петкова

Експерт "Програми и проекти"

0885556594 

 

инж. Иван Камбуров

Главен експерт "Биологичното разнообразие"

тел. за контакти: 0886 39 84 88

 

 

маг. биолог Милен Рашков

Младши  експерт "Биолог"

тел. за контакти: 0886 39 95 43

 

Борислав Димитров

Специалист – поддръжка

0877049924

 

Емил Николов 

Специалист - подръжка

 

0877494459

 

Ася Христова

хигиенист

0876118317