Издания

21.05.2015
Странджа планина и пазителите на тайното знание

Странджа планина и пазителите на тайното знание

Автор:
Валерия Фол
Печат:
Konstanta Design
Издание:
Първо издание
, 2007
16 страници, Мека подвързия
220 х 150
нашата цена: 3.00 лв.
Туристически пътеводител

Туристически пътеводител

ISBN:
978-954-90304-9-5
Съставители:
Катя Иванова
Главен редактор:
Катя Иванова
Консултант:
инж. Стефан Златаров
Предпечат:
СИ принт ООД
Печат:
Техноинженеринг АВС
Издание:
Първо издание
Малко Търново, 2007
214 страници, Мека подвързия
111х190
нашата цена: 8.00 лв.
Биоразнообразието в Природен парк "Странджа"

Биоразнообразието в Природен парк "Странджа"

ISBN:
ISBN 10 954-90304-8-2 ; ISBN 13 973-954-90304-8-8
Съставители:
Светла Узунова, Спас Узунов
Предпечат:
СИ принт ООД
Печат:
Техноинженеринг АВС
Издание:
Първо издание
Малко Търново, 2006
28 страници, Мека подвързия
182х111
нашата цена: 2.00 лв.
Туристическа карта Природен парк “Странджа”

Туристическа карта Природен парк “Странджа”

Мащаб:
1: 70 000
Тиражи:
Български език / Английски език
Издание:
Второ преработено издание
Пиктограми:
отдел “Защитени природни територии,
Парково и ландшафтно проектиране” – 1997 г.
Агролеспроект ЕООД
Картна основа:
ГЕОСОФТ ЕООД
София, 2006
- страници, -
-
нашата цена: 4.00 лв.
Растенията в Природен парк "Странджа"

Растенията в Природен парк "Странджа"

ISBN:
954-90304-6-6 (българоезично издание)
Авторски колектив:
Светла Узунова, Спас Узунов
Предпечат:
СИ принт ООД
Печат:
Техноинженеринг АВС
Издание:
Първо издание
Превод:
Превод на английски: Джон Тайлър Фокс
ISBN 10: 954-90304-7-4
ISBN 13: 978-954-90304-7-1
Нашата цена: 6 лв.
Бургас, 2005
132 страници, Мека подвързия
111х180
изчерпан тираж
Орхидеите на Странджа

Орхидеите на Странджа

ISBN:
954-90304-4Х
Авторски колектив:
Светла Узунова, Браян Бергман, Константин Няголов, Спас Узунов
Главен редактор:
Андриана Андреева
Предпечат:
СИ принт ООД
Печат:
Техноинженеринг АВС
Издание:
Първо издание
Превод:
Превод на английски: Браян Бергман, Джон Тайлър Фокс
Бургас, 2004
48 страници, Мека подвързия
111х180
Флористична характеристика на резерват "Витаново"

Флористична характеристика на резерват "Витаново"

Авторски колектив:
Чавдар Гусев, Цветомир Денчев, Доля Павлова, Димитър Димитров, Йорданка Коева, Бойко Геогиев
Главен редактор:
Йорданка Коева
Печат:
“Понтика Принт” ЕООД, Бургас
Издание:
Първо издание
Оформление на корицата:
Атанас Радойнов
Бургас, 1997
50 страници, Мека подвързия
164 х 231
нашата цена: 2.00 лв.
Нетленни свидетелства

Нетленни свидетелства

ISBN:
954-90 304-1-5
Автор:
Стоян Райчевски
Главен редактор:
Атанас Радойнов
Технически редактор:
Иван Йорданов
Предпечат:
“Понтика Принт”ЕООД Бургас
Печат:
“Понтика Принт”ЕООД Бургас
Издание:
Първо издание
Бургас, 1998
40 страници, Мека подвързия
164 х 234
нашата цена: 2.00 лв.
Флористична характеристика на биосферен резерват "Узунбуджак"

Флористична характеристика на биосферен резерват "Узунбуджак"

ISBN:
954-90304-5-8
Авторски колектив:
Чавдар Гусев, Светлана Банчева, Димитър Димитров, Цветомир Денчев, Доля Павлова, Йорданка Коева, Дико Патронов
Печат:
“Понтика Принт” ЕООД, Бургас
Издание:
Първо
Оформление:
Красимир Апостолов
Бургас, 2004
64 страници, Мека
164 х 233
нашата цена: 2.00 лв.
Растенията на Странджа

Растенията на Странджа

Съставители:
Светла Узунова, Спас Узунов
Тиражи:
Изчерпан тираж
Предпечат:
СИ принт ООД
Печат:
Техноинженеринг АВС
Издание:
Първо
, 2003
22 страници, Мека
105х150
изчерпан тираж
Хайде да се запознаем

Хайде да се запознаем

Съставители:
Катя Иванова, Стефан Златаров, Мария Патронова, Динко Грудов
Консултант:
инж. Стефан Златаров
Предпечат:
Constanta design
Издание:
Първо
Малко Търново, 2003
40 страници, Мека
210х 298
нашата цена: 3.00 лв.
Странджа природен парк

Странджа природен парк

ISBN:
954-90 304-2-3
Автор:
ст.н.с. д-р Дико Патронов, ст.н.с. д-р Иван Карайотов, Диана Радойнова
Главен редактор:
Георги Цъгов
Технически редактор:
Иван Йорданов
Консултант:
инж. Стефан Златаров
Тиражи:
Изчерпан тираж
Предпечат:
“Понтика принт” ЕООД - Бургас
Печат:
“Понтика принт” ЕООД - Бургас
Издание:
Първо
Корица:
Атанас Радойнов
Илюстрация задна корица:
худ. Михаил Николов, копие от графиката “Нестинарки”, Бургас
Малко Търново, 1999
220 страници, Мека
162 х 233
изчерпан тираж
Малко Търново и неговата покрайнина

Малко Търново и неговата покрайнина

Автор:
Георги Попаянов
Съставители:
Атанас Радойнов
Главен редактор:
Атанас Радойнов
Тиражи:
Изчерпан тираж
Печат:
Печатница “Светлина – ЕАД” Ямбол
Издание:
Второ фототипно
Ямбол, 1999
420 страници, Мека
140 х 215
изчерпан тираж
Странджанският карст

Странджанският карст

ISBN:
ISBN 978-954-92404-8-1
Издание:
Странджанският карст, издание по проект "Устойчиво управление и устройство на ПП "Странджа"" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
, 2015
61 страници, мека подвързия
1
Наръчник за фермери

Наръчник за фермери

Издание:
Наръчник за фермери, издание по проект: "Устойчиво управление и устройство на ПП "Странджа"" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
, 2015 г.
102 страници, мека подвързия
1
Книга Старите гори в Природен парк Странджа

Книга Старите гори в Природен парк Странджа

ISBN:
978-954-92404-9-8
Авторски колектив:
Славчо Савев, Мартин Борисов, Ростислав Бекчиев, Румяна Костова, Николай Цанков, Петър Шурулинков, Боян Петров
Издание:
Старите гори, издание по проект: "Устойчиво управление и устройство на ПП "Странджа"" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
, 2015 г.
200 страници, мека подвързия
-
Неместни видове дървета и храсти - екзоти, в природен парк "Странжа"

Неместни видове дървета и храсти - екзоти, в природен парк "Странжа"

ISBN:
978-934-92404-0-5
Автор:
доц. д-р Дико Патронов
Главен редактор:
Йоана Гюрова
Тиражи:
1000
Предпечат:
Си принт
Печат:
ЦДМ ЕООД
Издание:
ДПП "СТРАНДЖА"
, 2023
62 страници, МЕКА
21*15
нашата цена: 8.00 лв.
Странджанската боровинка в природен парк "Странджа"

Странджанската боровинка в природен парк "Странджа"

ISBN:
978-954-91536-6-8
Автор:
д-р Дико Патронов
Тиражи:
500
Предпечат:
Амко дизайн
Печат:
Информа принт
Издание:
ДПП "СТРАНДЖА"
, 2017
127 страници, мека
25x15
изчерпан тираж