/assets/media/nature/page_bk.jpg
29.05.2015

Горска сбирка

Информационно посетителски център на ДПП „Странджа”

 

Намира се в центъра на с. Граматиково, в партера на жилищна сграда Сбирката е обновена с експозицията „Редки и защитени видове в Странджа”. Чрез интерпретативни модули и игрови занимания може да се научи повече за Природния парк и за връзката човек – природа. Залите позволяват провеждане на открити уроци, обучения, прожекция на филми.

 

Заявки за посещения:

0887 070 250 – Георги Димов, с. Граматиково

05952/3635 – ДПП „Странджа”, гр. Малко Търново