/custom/data/backgrounds/page_nature7.jpg
01.06.2015

Сертификация

Горите заемат над четири пети от територията на Парка. Сред първите в страната сертифицирани по системата FSC (Forest Stewardship Council) стопанства бяха две от стопанствата от Природния парк – Ловното стопанство в Граматиково и Горското стопанство в Кости.

Понастоящем, Горските стопанства в Царево, Малко Търново и Звездец също са преминали първите одити за сертифициране и са в процес на получаване на своите сертификационни лицензи.

От тук можете да научите повече по темата: Горска сертификация по FSC  

В областта на земеделското производство на територията на Парка в община Малко Търново има няколко производители, притежаващи сертификат за биологично производство на лечебни растения (билки).

В областта на пчеларството пчеларското сдружение "Странджански манов мед", гр. Царево е в процес на сертификация на значителна част от членовете си като производители на биологичен мед.

 

По инициатива на Дирекцията на Природния парк е защитена сертификационната регионална марка за регииона на Природния парк.

Регионалната марка на ПП “Странджа” цели да развие местни продукти, селско стопанство, туристически услуги, базирани на устойчивото ползване на природните ресурси и „зеленият” обществен образ на Странджа. Сертифицирани са различни обекти, включително предприемачи в селския и екологичен туризъм, фермери, пчелари, събирачи на билки и др. Регионалната марка за природен парк “Странджа” е гаранция за качество за туристическите услуги и произведените в него стоки.

Каталог за Регионална марка 'СТРАНДЖА'