/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Странджа в Евксинската провинция

Географско положение на Странджа на кръстопътя между Европа, Средиземноморието и Азия, особеностите на нейния климат и геологичното минало обуславят Изключителното биоразнообразие на планината.

Специфичната за планината растителност се е оформила при наличието на сухоземна връзка по цялото Южно Черноморие, прекъсната с образуването на Босфорския проток между Европа и Азия преди около 7500 г. 

Тази древна южно-евксинска растителна общност обединява териториите по южното крайбрежие на Черно море (на гръцки: Евксиния понт) в Странджа, Северна Турция, Кавказките републики и Северозападен Иран.

В границите на Европейския съюз Природен парк “Странджа” предлага най-лесния и естествен досег до това уникално, оцеляло от милиони години биологично наследство.