/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Ендемични видове

Ендемити са видове, чието географско разпространение е ограничено само в отделен район (географска област, страна и т.н.). В европейски контекст ендемизмът е значима характеристика на българската флора, тъй като тя четвърта в континента по относителния дял на флористичните ендемити – около 9-10% от семенните растения. Флористичният ендемизъм на в Странджа планина е много по-слабо проявен в сравнение със средния за страната. В Природния парк българските и балкански флористичните ендемити наброяват 55 вида.

Локални за Странджа планина ендемити са странджанското (търилово) великденче (Veronica turrilliana) и странджанското (йорданово) подрумиче (Anthemis jordanovii). Българските ендемити са представени от шест вида и три подвида – българска круша (Pyrus bulgarica), хилядолистен воден морач (Oenanthe millefolia), българско еньовче (Galium bulgaricum), крумово великденче (Veronica krumovii) и други. Балкански ендемити са 39 вида и 5 подвида.

Съобразно спецификите в географското разположение, геологичното минало и климата на Странджа, можем с известна условност да възприемем някои от най-знаковите за планината флористични елементи с евксински произход като „южночерноморски“ ендемити. Като такива евксински ендемити, чието разпространение се ограничава по Южното крайбрежие на Черно море между Странджа, Понтийските планини и Кавказ, могат да се разгледат зелениката (Rhododendron ponticum), странджанското (понтийско) бясно дърво (Daphne pontica), колхидският джел (Ilex colchica) и др.

Host: strandja.bg
Error Type: E_WARNING
File: Unknown
Line: 0
Message: Unknown: write failed: No space left on device (28)
Date/Time: 2022-12-08 00:26:15
 
Vars:
Array
(
 [_GET] => Array
 (
  [mod] => info
  [act] => show
  [id] => 93-endemichni
  [lang] => bg
 )

 [_POST] => Array
 (
 )

 [_COOKIE] => Array
 (
 )

 [_FILES] => Array
 (
 )

 [_SERVER] => Array
 (
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Y5ETBteZJ@BcUpiM2zC9LQAAACU
  [REDIRECT_PHPRC] => php.ini
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Y5ETBteZJ@BcUpiM2zC9LQAAACU
  [PHPRC] => php.ini
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Mon, 08 Aug 2022 12:35:14 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => strandja.bg
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => strandja.bg
  [SERVER_ADDR] => 195.69.121.136
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 18.207.136.189
  [DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@strandja.bg
  [SCRIPT_FILENAME] => /srv/strandja/php/index.php
  [REMOTE_PORT] => 35058
  [REDIRECT_URL] => /bg/info/93-endemichni-vidove
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=93-endemichni&lang=bg
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=93-endemichni&lang=bg
  [REQUEST_URI] => /bg/info/93-endemichni-vidove
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1670451974.8529
  [REQUEST_TIME] => 1670451974
 )

 [root_dir] => /srv/strandja/php/fw/classes_ext/filemanager/
 [_SESSION] => Array
 (
  [lang] => bg
 )

 [start] => 1670451974.8534
 [l1] => MainLib Object
 (
  [config] => Config Object
  *MAX LEVEL*

  [db] => Database Object
  *MAX LEVEL*

  [site] => Site Object
  *MAX LEVEL*

  [page] => Array
  *MAX LEVEL*

  [working_time] => 
  [cache_header] => 
  [cache_footer] => 
  [cache_menu] => 
  [cache_content] => 
  [months] => Array
  *MAX LEVEL*

  [indexTimes] => 
  [workingTime] => 0.26198196411133
 )

 [indexLogId] => 7980558
 [mod] => info
 [act] => show
 [id] => 93
 [isAjax] => 0
 [isPreview] => 0
 [html] => 
      
        
          
						ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА
						
            
					
            
            
            
            
            

						
						
						
						
						
						
						
						
						
            
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
          
          


            
/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Ендемични видове

Ендемити са видове, чието географско разпространение е ограничено само в отделен район (географска област, страна и т.н.). В европейски контекст ендемизмът е значима характеристика на българската флора, тъй като тя четвърта в континента по относителния дял на флористичните ендемити – около 9-10% от семенните растения. Флористичният ендемизъм на в Странджа планина е много по-слабо проявен в сравнение със средния за страната. В Природния парк българските и балкански флористичните ендемити наброяват 55 вида.

Локални за Странджа планина ендемити са странджанското (търилово) великденче (Veronica turrilliana) и странджанското (йорданово) подрумиче (Anthemis jordanovii). Българските ендемити са представени от шест вида и три подвида – българска круша (Pyrus bulgarica), хилядолистен воден морач (Oenanthe millefolia), българско еньовче (Galium bulgaricum), крумово великденче (Veronica krumovii) и други. Балкански ендемити са 39 вида и 5 подвида.

Съобразно спецификите в географското разположение, геологичното минало и климата на Странджа, можем с известна условност да възприемем някои от най-знаковите за планината флористични елементи с евксински произход като „южночерноморски“ ендемити. Като такива евксински ендемити, чието разпространение се ограничава по Южното крайбрежие на Черно море между Странджа, Понтийските планини и Кавказ, могат да се разгледат зелениката (Rhododendron ponticum), странджанското (понтийско) бясно дърво (Daphne pontica), колхидският джел (Ilex colchica) и др.

[end] => 1670451975.1154 [workingTime] => 0.26198196411133 [times] => [ip] => 18.207.136.189 )
Trace:
Array
(
 [0] => Array
 (
  [file] => /srv/strandja/php/index.php
  [line] => 80
  [function] => ErrorHandler
  [class] => ErrorHelper
  [type] => ::
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

 [1] => Array
 (
  [function] => ErrorHandler
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

)