/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Място в Черноморския биогеографски регион

Странджа планина заема най-южния участък от в границите на Европейския съюз. Въпреки че Черноморският регион е един от най-малките по площ в ЕС (обхваща малко повече от 0,3% от територията на Съюза), той притежава достатъчно характерни особености, за да бъде отделен в самостоятелна категория. Територията на Природния парк представлява най-интересният „оазис“ на реликтни по произход природни местообитания в България, на Балканския полуостров и Европейския съюз.

На територията на Европейския съюз Природен парк „Странджа“ носи основната отговорност за опазване на няколко природни местообитания, сред които се открояват първостепенните за опазване Западнопонтийските букови гори (91S0).

Както за България, но и за територията на Европейския съюз в границите на Черноморския биогеографски регион, единствено в Природен парк „Странджа“ е регистрирано разпространието на Сухите ерикоидни храсталаци, опазвани под код 4030 в Прил. 1 на Директива 92/43 и ЗБР.

Host: strandja.bg
Error Type: E_WARNING
File: Unknown
Line: 0
Message: Unknown: write failed: No space left on device (28)
Date/Time: 2022-12-08 00:35:47
 
Vars:
Array
(
 [_GET] => Array
 (
  [mod] => info
  [act] => show
  [id] => 105-mqsto-strandja-chernomosrki-biogeografski
  [lang] => bg
 )

 [_POST] => Array
 (
 )

 [_COOKIE] => Array
 (
 )

 [_FILES] => Array
 (
 )

 [_SERVER] => Array
 (
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Y5EVQzCdwNi1wBGMj4QkIQAAAFE
  [REDIRECT_PHPRC] => php.ini
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Y5EVQzCdwNi1wBGMj4QkIQAAAFE
  [PHPRC] => php.ini
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Mon, 08 Aug 2022 12:43:02 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => strandja.bg
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => strandja.bg
  [SERVER_ADDR] => 195.69.121.136
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 18.207.136.189
  [DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@strandja.bg
  [SCRIPT_FILENAME] => /srv/strandja/php/index.php
  [REMOTE_PORT] => 36924
  [REDIRECT_URL] => /bg/info/105-mqsto-strandja-chernomosrki-biogeografski-masiv
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=105-mqsto-strandja-chernomosrki-biogeografski&lang=bg
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=105-mqsto-strandja-chernomosrki-biogeografski&lang=bg
  [REQUEST_URI] => /bg/info/105-mqsto-strandja-chernomosrki-biogeografski-masiv
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1670452547.3053
  [REQUEST_TIME] => 1670452547
 )

 [root_dir] => /srv/strandja/php/fw/classes_ext/filemanager/
 [_SESSION] => Array
 (
  [lang] => bg
 )

 [start] => 1670452547.3058
 [l1] => MainLib Object
 (
  [config] => Config Object
  *MAX LEVEL*

  [db] => Database Object
  *MAX LEVEL*

  [site] => Site Object
  *MAX LEVEL*

  [page] => Array
  *MAX LEVEL*

  [working_time] => 
  [cache_header] => 
  [cache_footer] => 
  [cache_menu] => 
  [cache_content] => 
  [months] => Array
  *MAX LEVEL*

  [indexTimes] => 
  [workingTime] => 0.26543307304382
 )

 [indexLogId] => 7980569
 [mod] => info
 [act] => show
 [id] => 105
 [isAjax] => 0
 [isPreview] => 0
 [html] => 
      
        
          
						ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА
						
            
					
            
            
            
            
            

						
						
						
						
						
						
						
						
						
            
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
          
          


            
/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Място в Черноморския биогеографски регион

Странджа планина заема най-южния участък от в границите на Европейския съюз. Въпреки че Черноморският регион е един от най-малките по площ в ЕС (обхваща малко повече от 0,3% от територията на Съюза), той притежава достатъчно характерни особености, за да бъде отделен в самостоятелна категория. Територията на Природния парк представлява най-интересният „оазис“ на реликтни по произход природни местообитания в България, на Балканския полуостров и Европейския съюз.

На територията на Европейския съюз Природен парк „Странджа“ носи основната отговорност за опазване на няколко природни местообитания, сред които се открояват първостепенните за опазване Западнопонтийските букови гори (91S0).

Както за България, но и за територията на Европейския съюз в границите на Черноморския биогеографски регион, единствено в Природен парк „Странджа“ е регистрирано разпространието на Сухите ерикоидни храсталаци, опазвани под код 4030 в Прил. 1 на Директива 92/43 и ЗБР.

[end] => 1670452547.5712 [workingTime] => 0.26543307304382 [times] => [ip] => 18.207.136.189 )
Trace:
Array
(
 [0] => Array
 (
  [file] => /srv/strandja/php/index.php
  [line] => 80
  [function] => ErrorHandler
  [class] => ErrorHelper
  [type] => ::
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

 [1] => Array
 (
  [function] => ErrorHandler
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

)