/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Климатични курорти в Странджа планина

Извадка на курортите в Странджа планина с номерация според Решение № 153 от 24 февруари 2012 г. на Министерския съвет за обявяване Списък на курортите в Република България

 

Балнеолечебни курорти от национално значение

Административен акт, с който населеното място/селищното образувание е обявено за курорт и са определени границите му

2.

Бургаски минерални бани, община Бургас*

ПМС № 549 от 1950 г.

Климатични планински курорти от местно значение

Административен акт, с който е обявен курортът

21.

гр. Малко Търново, община Малко Търново

Заповед № РД-15-778 на МНЗ от 1981 г.

46.

местност „Факъдере“, община Средец

Заповед № 3493 на МНЗ от 1973 г.

Климатични морски курорти от национално значение

Административен акт, с който е обявен курортът

2.

гр. Ахтопол, община Царево

РМС № 224 от 1972 г.

6.

Ваканционно селище „Дюни“, община Созопол

РМС № 45 от 2005 г. (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

8.

гр. Китен, община Приморско

ПМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)

9.

Курортен комплекс „Международен младежки център „Приморско“, община Приморско

РМС № 45 от 2005 г. (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

13.

гр. Приморско, община Приморско

РМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)

16.

гр. Созопол, община Созопол

РМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)

18.

гр. Царево, община Царево

РМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)

Климатични морски курорти от местно значение

Административен акт, с който е обявен курортът

9.

с. Лозенец, община Царево

Заповед № 4484 на МНЗ от 1969 г.

12.

местността при устието на р. Ропотамо и около блато „Аркутино“, община Приморско

Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)

13.

с. Синеморец, община Царево

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

14.

гр. Черноморец, община Созопол

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

 

*Бургаски минерални бани не попадат в границите на Странджа планина, но са представени в списъка поради тяхното географско съседство, национално значене и лесна транспортна достъпност от Странджа.