/custom/data/backgrounds/page_nature6.jpg
31.05.2015

Село Звездец

Намира се на 53 км от гр. Бургас и 20 км от гр. М. Търново, на 350 м.н.в.

Старо име – Гьоктепе, от тур. “звезден връх”.

Население:  486 жители

Разположено е в подножието на Селски баир, на високо и огледно място, от което се разкрива панорама към Централна Странджа.  В селото и неговите покрайнини има около 60 извора и чешми.

Тракийските надгробни могили в землището на Звездец говорят за неговото средищно място в древността - кръстовище на важни пътища между Факия и Василико (дн. Царево), Ахтопол и Инеада (дн. в Турция).

През ХVІІ век е изключително развит скотовъден център. Тук се е намирало най-старото училище в Странджа, изградено в началото на ХІХ век.

Интересни за посещение са  параклис  “Св. Петка”, на около 2 км южно от селото, подновеният параклис “Господьовото манастирче”, “Успение Богородично” – параклис в самото село.

В Звездец12 къщи са обявени за архитектурни паметници.

След селото, в посока М. Търново, е  разклонът за местността Петрова нива, свързана с избухването на Преображенското въстание през 1903 година.

В самото село няма места за настаняване. На 4 км на юг, в м. Ковач, се намират две бази с възможност за нощувка и храна.

Селският събор е през месец юли.

 

 

Църква “Св. Атанас”

 
Църквата датира от края на ХVІІІ - началото на ХІХ век. През 1903 цялото село и храмът са изгорени, заради събитията при потушаването на Илинденско-Преображенското въстание. През 1910 година е построена в сегашния й вид. При оформянето на вътрешното пространство на храма е използвано решение, което не се среща никъде другаде в нашата църковна архитектура. Полукръглата абсида продължава до покрива, като по този начин не се чувства долепена, а органически свързана с тялото на църквата. Постигнато е монументално и естетическо въздействие.