/custom/data/backgrounds/page_nature4.jpg
03.06.2015

Архив

 

ДПП Странджа работи от 2011 г. по изпълнението на международен проект, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа”. Наименованието на Проекта е „Better management and implementation of NATURa 2000 sites” (BE-NATUR), или:
По-добро управление и прилагане на мерките за защита в зоните от мрежата Натура 2000.


Обща информация за Проекта:
Дейностите по Проекта в Странджа са насочени към определяне съвременното състояние, заплахите и мерките за опазване на дюните, на блатните костенурки и на белите щъркели.

В рамките на проекта Дирекцията на Парка ще работи за дългосрочното опазване на богатото биологично разнообразие на Странджа планина, включително прилежащите 10% от българското Черноморското крайбрежие.

Друга основна цел на проекта е да повиши осведомеността сред широк кръг заинтересовани страни за възможностите на за развитие на устойчивия туризъм и биологично земеделие в зоните от Натура 2000 мрежата и Парк Странджа.

В проекта, участват общо 14 партньора от 7 държави: Унгария, Австрия, Италия, Румъния, България, Гърция и Сърбия. Водещият партньор е от Унгария – Сдружение за опазване на околната среда „Нимфея” (Nimfea).

Продължителността на проекта е 36 месеца, като изпълнението му ще приключи на 31 януари 2014 г. Общият бюджет е 2 021 215 €. Одобреното финансиране за дейностите в България възлиза на 194,870 €, от които национално съфинансиране в размер на 15% се предоставя от МРРБ.

Повече за проекта, и за актуални събития, можете да научите от представителната страница:http://www.be-natur.it/

Материали за Проекта, включително и на български език, можете да намерите на адрес:

http://www.be-natur.it/downloads.html


Реализирани от ДПП “Странджа” проекти

Странджа“Изграждане на информационни пунктове в селата на територията на ПП “Странджа”

1998 г. – 3500 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Издаване на туристически справочник”


1998 г. -  950 щ.д., Клуб “Отворено общество “

“Издаване на туристически справочник”

1998-1999 г. – 1 585 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Изграждане на пътека на знанието”

1999 г. – 1 040 щ.д., Клуб “Отворено общество”

“Издаване на туристическа карта”

1999-2000 г. – 3 650 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Експериментално обучение в среда на биоразнообразие в ПП “Странджа”

2000-2001 г. – 3 408 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Управление и развитие на южните крайморски райони”

2002 г. – 10 000 лв., Княжество Монако

“Управление и развитие на южните крайморски райони – устието на река Велека”

2002 г. – 12 000 лв., Княжество Монако

“Парковете на България – Партньорство за Европа “

2001- 2002 г. – 2 287 евро, ФАР АКСЕС 99

“Фестивал  на Зелениката”

2004  -  3 015 ш.д., Корпус на Мира

“Информационно-образователен център “

2005 г -  4 756 ш.д.,   Корпус на Мира на САЩ

     

“Туристически пътеводител  Природен парк “Странджа”

2006 – 4 804 ш.д.,   Корпус на Мира на САЩ; 4000 лв – Българска фондация “Биоразнообразие”

“Кримски чай – култивиране и консервационни мерки за вида”

2006 – 1 500 лв., Българска фондация “Биоразнообразие”

“Национален детски пленер по живопис Странджанска дъга - Зунка“ – финансиран от ПУДООС; продължителност - 3 месеца (ІV-VІ 2005), стойност 5000 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

“Богатствата на Странджа – обучение на туристически водачи и включване на местната общност в съхраняването на природното и културно наследство” – финансиран от Фондация “ЕкоОбщност”; продължителност 5 месеца (VІ-ХІ 2005); стойност 13 655 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

 “Изграждане на зелен коридор Пътят на ясния месец, с.Бръшлян – с. Стоилово“ - финансиран от Фондация «ЕкоОбщност», продължителност 5 месеца, стойност 11249 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

“Включване на екообразователни елементи в туристическите програми за Природен парк “Странджа” – финансиран от княжество Монако, продължителност 7 месеца (Х. 2007 – ІV. 2008г), стойност 8635 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

“Енергоспестяване днес – по-зелена Странджа утре“ - финансиран от Фондация “ЕкоОбщност”; продължителност 6 месеца (10.11.2007 г. – 10.04.2008 г. ), стойност 28750 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

 

Host: strandja.bg
Error Type: E_WARNING
File: Unknown
Line: 0
Message: Unknown: write failed: No space left on device (28)
Date/Time: 2022-12-08 02:04:21
 
Vars:
Array
(
 [_GET] => Array
 (
  [mod] => info
  [act] => show
  [id] => 48
  [lang] => bg
 )

 [_POST] => Array
 (
 )

 [_COOKIE] => Array
 (
 )

 [_FILES] => Array
 (
 )

 [_SERVER] => Array
 (
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Y5EqBXf2R0qfb9jNZuXSeQAAAFk
  [REDIRECT_PHPRC] => php.ini
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Y5EqBXf2R0qfb9jNZuXSeQAAAFk
  [PHPRC] => php.ini
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Mon, 08 Aug 2022 13:53:48 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => strandja.bg
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => strandja.bg
  [SERVER_ADDR] => 195.69.121.136
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 18.207.136.189
  [DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@strandja.bg
  [SCRIPT_FILENAME] => /srv/strandja/php/index.php
  [REMOTE_PORT] => 49106
  [REDIRECT_URL] => /bg/info/48-arhiv
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=48&lang=bg
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=48&lang=bg
  [REQUEST_URI] => /bg/info/48-arhiv
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1670457861.1472
  [REQUEST_TIME] => 1670457861
 )

 [root_dir] => /srv/strandja/php/fw/classes_ext/filemanager/
 [_SESSION] => Array
 (
  [lang] => bg
 )

 [start] => 1670457861.1478
 [l1] => MainLib Object
 (
  [config] => Config Object
  *MAX LEVEL*

  [db] => Database Object
  *MAX LEVEL*

  [site] => Site Object
  *MAX LEVEL*

  [page] => Array
  *MAX LEVEL*

  [working_time] => 
  [cache_header] => 
  [cache_footer] => 
  [cache_menu] => 
  [cache_content] => 
  [months] => Array
  *MAX LEVEL*

  [indexTimes] => 
  [workingTime] => 0.27502584457397
 )

 [indexLogId] => 7980938
 [mod] => info
 [act] => show
 [id] => 48
 [isAjax] => 0
 [isPreview] => 0
 [html] => 
      
        
          
						ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА
						
            
					
            
            
            
            
            

						
						
						
						
						
						
						
						
						
            
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
          
          


            
/custom/data/backgrounds/page_nature4.jpg
03.06.2015

Архив

 

ДПП Странджа работи от 2011 г. по изпълнението на международен проект, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа”. Наименованието на Проекта е „Better management and implementation of NATURa 2000 sites” (BE-NATUR), или:
По-добро управление и прилагане на мерките за защита в зоните от мрежата Натура 2000.


Обща информация за Проекта:
Дейностите по Проекта в Странджа са насочени към определяне съвременното състояние, заплахите и мерките за опазване на дюните, на блатните костенурки и на белите щъркели.

В рамките на проекта Дирекцията на Парка ще работи за дългосрочното опазване на богатото биологично разнообразие на Странджа планина, включително прилежащите 10% от българското Черноморското крайбрежие.

Друга основна цел на проекта е да повиши осведомеността сред широк кръг заинтересовани страни за възможностите на за развитие на устойчивия туризъм и биологично земеделие в зоните от Натура 2000 мрежата и Парк Странджа.

В проекта, участват общо 14 партньора от 7 държави: Унгария, Австрия, Италия, Румъния, България, Гърция и Сърбия. Водещият партньор е от Унгария – Сдружение за опазване на околната среда „Нимфея” (Nimfea).

Продължителността на проекта е 36 месеца, като изпълнението му ще приключи на 31 януари 2014 г. Общият бюджет е 2 021 215 €. Одобреното финансиране за дейностите в България възлиза на 194,870 €, от които национално съфинансиране в размер на 15% се предоставя от МРРБ.

Повече за проекта, и за актуални събития, можете да научите от представителната страница:http://www.be-natur.it/

Материали за Проекта, включително и на български език, можете да намерите на адрес:

http://www.be-natur.it/downloads.html


Реализирани от ДПП “Странджа” проекти

Странджа“Изграждане на информационни пунктове в селата на територията на ПП “Странджа”

1998 г. – 3500 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Издаване на туристически справочник”


1998 г. -  950 щ.д., Клуб “Отворено общество “

“Издаване на туристически справочник”

1998-1999 г. – 1 585 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Изграждане на пътека на знанието”

1999 г. – 1 040 щ.д., Клуб “Отворено общество”

“Издаване на туристическа карта”

1999-2000 г. – 3 650 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Експериментално обучение в среда на биоразнообразие в ПП “Странджа”

2000-2001 г. – 3 408 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Управление и развитие на южните крайморски райони”

2002 г. – 10 000 лв., Княжество Монако

“Управление и развитие на южните крайморски райони – устието на река Велека”

2002 г. – 12 000 лв., Княжество Монако

“Парковете на България – Партньорство за Европа “

2001- 2002 г. – 2 287 евро, ФАР АКСЕС 99

“Фестивал  на Зелениката”

2004  -  3 015 ш.д., Корпус на Мира

“Информационно-образователен център “

2005 г -  4 756 ш.д.,   Корпус на Мира на САЩ

     

“Туристически пътеводител  Природен парк “Странджа”

2006 – 4 804 ш.д.,   Корпус на Мира на САЩ; 4000 лв – Българска фондация “Биоразнообразие”

“Кримски чай – култивиране и консервационни мерки за вида”

2006 – 1 500 лв., Българска фондация “Биоразнообразие”

“Национален детски пленер по живопис Странджанска дъга - Зунка“ – финансиран от ПУДООС; продължителност - 3 месеца (ІV-VІ 2005), стойност 5000 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

“Богатствата на Странджа – обучение на туристически водачи и включване на местната общност в съхраняването на природното и културно наследство” – финансиран от Фондация “ЕкоОбщност”; продължителност 5 месеца (VІ-ХІ 2005); стойност 13 655 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

 “Изграждане на зелен коридор Пътят на ясния месец, с.Бръшлян – с. Стоилово“ - финансиран от Фондация «ЕкоОбщност», продължителност 5 месеца, стойност 11249 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

“Включване на екообразователни елементи в туристическите програми за Природен парк “Странджа” – финансиран от княжество Монако, продължителност 7 месеца (Х. 2007 – ІV. 2008г), стойност 8635 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

“Енергоспестяване днес – по-зелена Странджа утре“ - финансиран от Фондация “ЕкоОбщност”; продължителност 6 месеца (10.11.2007 г. – 10.04.2008 г. ), стойност 28750 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

 

[end] => 1670457861.4228 [workingTime] => 0.27502584457397 [times] => [ip] => 18.207.136.189 )
Trace:
Array
(
 [0] => Array
 (
  [file] => /srv/strandja/php/index.php
  [line] => 80
  [function] => ErrorHandler
  [class] => ErrorHelper
  [type] => ::
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

 [1] => Array
 (
  [function] => ErrorHandler
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

)