/assets/media/nature/page_bk.jpg

ИПЦ "Приморска Странджа"

Информационно посетителски център "Приморска Странджа" на ДПП „Странджа” в гр. Ахтопол, ул. Странджа № 18

тел./факс: 059062011

тел. 0886399543 - Милен Рашков - главен специалист в ДПП "Странджа"