/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Геоморфология и Геология

Странджа е най-югоизточната планинска верига на Балканския полуостров. Чрез Странджа се осъществява био-географския преход от Арменското плато с Малък Кавказ, през Понтийските планини на полуостров Анатолия – към континентална Европа.

По-високата част на планината се намира в пределите на Република Турция, включително най-високият ѝ връх – връх Махиàда, 1031м н.в. Най-висок връх в българската част на Странджа е извисяващият се югозападно от М. Търново вр. Голямо Градище 710 м н.в.

В българската част на планината ясно се очертават две основни била – Резовското, което навлиза от Турция с най-висока точка вр. Голямо Градище и Босненското, което завършва на юг от гр. Царево, с доминиращ масив Голямата Папия (501 м н.в.).