/custom/data/backgrounds/page_nature6.jpg
31.05.2015

Село Младежко

Намира се на 7 км западно от главния път Бургас – Малко Търново, на 50 км  от гр. Бургас и на 32 км от гр. Малко Търново; 220м.н.в.

Стари имена: Карамлък, Тъмна река

Население: 30 жители

Разположено е в една от най-живописните местности на Странджа, близо до изворите на р. Младежка.

В района на селото има пещери, наречени “Леярниците”. Най-ранните материали за околностите датират от къснобронзовата и ранножелязната епохи (ХVІІІ - ХІ в.пр.Хр.).  На 1 км западно от селото е местността  Голямото кале с останки на  най-голямата ранновизантийска крепост в Странджа. В центъра й се намира пещерата “Калето”, в която е открита керамика от късното Средновековие (ХІІ–ХІV век). При разкопките в  крепостта са открити много материали от късната античност и доказателства, че нейното съществуване може да се свърже с развитието на металургията в региона. Сред материалите има монети на Констнтин Велики и Теодосий І. Мястото е живописно заградено от каньоните на реките Близнашка и Евренозовска.

След Балканските войни  в селото се настаняват бежанци от Източна Тракия. Тук са запазени все още образци на т. нар. “шаронски къщи”, строени от държавата ни след 1929 г. за бежанците от Източна Тракия.

До забележителностите на селото се стига чрез мрежа от маркирани пътеки, част от действащи пешеходни и смесени маршрути.

В бистрите води на река Младежка може да се лови пъстърва. Множеството пещери при изворите на реката се обитават от многочислени прилепни колонии, с голям брой ценни видове. Сред скалите западно от селото гнезди египетски лешояд -  все по-рядък вид  за страната и Европа.

Край селото са изградени басейни, в които студената вода на карстов извор се използва от почитателите на нетрадиционната медицина за  лечение на болести на нервната система и сърдечносъдови заболявания.

В селото няма места за настаняване.

Селският събор е в деня на Голяма Богородица (28.08).