Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура),, към ID № 639488, № на поръчка 01598-2014-0008
публикувано на: 22.12.2014

Предмет на поръчката

Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Ремонт на сграда на Информационно-посетителски център /ИПЦ/ в гр. Малко Търново и доставка и монтаж на фотопанели;

Обособена позиция 2: Ремонт на помещения в сградата на ДПП Странджа;

Обособена позиция 3: Ремонт на сграда и допълване на експозицията на Информационно-посетителски център на Парка – „Горска сбирка“ в село Граматиково.

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 19.01.2015 г. 17:00 часа
на 26.03.2015 г. от 11:00 часа в офиса на ДПП "Странджа" гр. Малко Търново в 11.00 часа.
отговори
22.01.2015
Отговори на постъпили въпроси

Отговор 1

съобщения
20.03.2015
Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти на участниците: на 26.03.2015 г. в офиса на ДПП "Странджа" гр.Малко Търново в 11.00 часа.