Заповед на директора на ДПП "Странджа" - COVID-19 /коронавирус/

Уважаеми приятели на ПП „Странджа”,

във връзка със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Мирослав Маринов касаеща предприети превантивни мерки с цел ограничаване опасността от разрастване на COVID-19 /коронавирус/ Дирекцията на ПП „Странджа” съобщава следното:

-Информационно-посетителките центрове на Паркова Дирекция в гр.Малко Търново, с. Граматиково и гр. Ахтопол, както и Дирекцията на Природен парк „Странджа“ да бъдат посещавани от граждани само при необходимост.

-Предоставянето на административните услуги да става чрез телефонна връзка ,електронна поща или куриерски услуги.