Подмяна на табели в ПП "Странджа"

Днес подменихме две табели на територията на ПП "Странджа". Едната е на левия бряг на р. Велека край с. Бродилово, а другата в землището на гр. Ахтопол.