Възстановихме мостчетата по един от най-посещаваните ни маршрути

Преди дни приключи възстановяването на разрушените в средата  м. февруари  три мостчета над р. Младежка в Природна забележителност „Пещери и извори на р. Младежка”, с. Младежко, територия на ПП „Странджа“ към Изпълнителна агенция по горите. Това стана възможно благодарение на Кроношпан България ЕООД и ЮИДП ТП ДГС Звездец.

Високите води след обилните валежи в началото на т.г. разрушиха трите мостчета  над р. Младежка, по които върви един от най-посещаваните ни маршрути. Разчистването на останките беше забавено от обилните валежи през първата половина на тази годината.  Сега вече маршрутът е напълно и безопасно проходим.

За последните шест години водната стихия на два пъти руши тези атрактивни съоръжения.

ДПП „Странджа“ изказва своите сърдечни благодарности на основните спомоществователи -  Кроношпан България ЕООД  и  ДГС Звездец за изключителната им загриженост за туристическата инфраструктура и за огромната помощ!