Още едно величествено дърво мери красота, големина и величественост с близо 1000-годишния Благун (Quercus frainetto) край с. Заберново

Скъпи приятели,

днес ще ви представим едно величествено дърво, което мери красота, големина и величественост с близо 1000-годишния Благун (Quercus frainetto) край с. Заберново. Дървото е Благун (Quercus frainetto) и се намира в ляво по пътя към ЗМ Петрова нива, в землището на с. Звездец, общ Малко Търново, м. Тончов пазлак.

Обиколка му в момента на ниво гърди е 6 метра, а диаметърът на стеблото е близо два метра. Височината е близо 24 м, а възрастта около 480 г. Дървото е в отлично здраве и може да надживее още доста поколения след нас, твърдят специалисти от горската гилдия.

Обявено е за защитено през ноември 1984 г. Тогава височината му е била 21 м., а обиколката – 5 метра и половина. На една от снимките ще видите как Благунът (Quercus frainetto) е погълнал поставена преди навярно  стотина години табела.