Стегнахме табелите и погледното място към Петрова нива

И тази година екип на дирекцията на ПП „Странджа” огледа за повреди информационните табла на Парка до монумента на Петрова нива. Възстановена  беше оградата на вековен дъб – благун. Укрепено беше погледното място над един от най-красивите меандри на р. Велека. След това беше допълнително защитено от атмосферните влияния със специален импрегнант.

Тази година на 19 август отбелязваме 120 години от Илинденско-Преображенското въстание!