Парк „Странджа” предлага за осиновяване пътеки, заслони и чешми

Природния парк "Странджа”  навърши  21 години.  През този период по територията на парка беше изградена значителна инфраструктура за ползване от хиляди  туристи, посетители на Парка. Създадени бяха десетки заслони край атрактивни обекти,  маркирани бяха десетки маршрути, възстановени и обновени   бяха десетки чешми. За информация на посетителите на Парка бяха поставени стотици информационни табели с образователен, познавателен характер и насочваща информация за защитени територии, природни забележителности, редки и защитени видове, туристически и интерпретативни маршрути. Следвайки неумолимият ход на остаряването във времето на изграденото в парка или повредено от вандалско отношение към инфраструктурата, пред Дирекцията на Парка стои отговорността за извършването на ремонтни и възстановителни работи. В изпълнение на тази дейност беше извършена инвентаризация на повредени информационни табели, заслони, и други елементи на туристическите маршрути, с цел облагородяване на туристическата и информационна среда по територията на защитената територия. Въпреки ограниченото финансиране, парковата дирекция  търси  всякакви възможности за изпълнението на тази задача - спонсориране от подкрепящи екологични проекти организации, горското ведомство, държавните горски предприятия, или чрез "осиновяване" на туристически маршрути от подпомагащи  организации или с интерес към развитието на туризма. Това е практика в много страни и нашата увереност е, че ще намерим подкрепа в туристическите среди и обичащите природата предприемачи.

Скъпи приятели, предприемачи, съмишленици, разчитаме много на вашата протегната ръка. Ето и няколко телефона, на които може да се обадите не само, за да помогнете, но и да дадете сигнали за нередности или да предложите какво още може да се направи на огромната паркова територия на ПП „Странджа”:

Инж. Димо Димов – 0889630131

Д-р Дико Патронов – 0886012259

Инж. Стефан Златаров -887710686

15.08.2016 г.

Host: strandja.bg
Error Type: E_WARNING
File: Unknown
Line: 0
Message: Unknown: write failed: No space left on device (28)
Date/Time: 2022-12-08 01:17:10
 
Vars:
Array
(
 [_GET] => Array
 (
  [mod] => news
  [act] => show
  [id] => 987-osinoviteli
  [lang] => bg
 )

 [_POST] => Array
 (
 )

 [_COOKIE] => Array
 (
 )

 [_FILES] => Array
 (
 )

 [_SERVER] => Array
 (
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Y5Ee9pmogvbmXs1RDtHfigAAADY
  [REDIRECT_PHPRC] => php.ini
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Y5Ee9pmogvbmXs1RDtHfigAAADY
  [PHPRC] => php.ini
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => strandja.bg
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => strandja.bg
  [SERVER_ADDR] => 195.69.121.136
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 18.207.136.189
  [DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@strandja.bg
  [SCRIPT_FILENAME] => /srv/strandja/php/index.php
  [REMOTE_PORT] => 56164
  [REDIRECT_URL] => /bg/news/987-osinoviteli-strandja
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => mod=news&act=show&id=987-osinoviteli&lang=bg
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => mod=news&act=show&id=987-osinoviteli&lang=bg
  [REQUEST_URI] => /bg/news/987-osinoviteli-strandja
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1670455030.0834
  [REQUEST_TIME] => 1670455030
 )

 [root_dir] => /srv/strandja/php/fw/classes_ext/filemanager/
 [_SESSION] => Array
 (
  [lang] => bg
 )

 [start] => 1670455030.084
 [l1] => MainLib Object
 (
  [config] => Config Object
  *MAX LEVEL*

  [db] => Database Object
  *MAX LEVEL*

  [site] => Site Object
  *MAX LEVEL*

  [page] => Array
  *MAX LEVEL*

  [working_time] => 
  [cache_header] => 
  [cache_footer] => 
  [cache_menu] => 
  [cache_content] => 
  [months] => Array
  *MAX LEVEL*

  [indexTimes] => 
  [workingTime] => 0.26606702804565
 )

 [indexLogId] => 7980797
 [mod] => news
 [act] => show
 [id] => 987
 [isAjax] => 0
 [isPreview] => 0
 [html] => 
      
        
          
						ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА
						
            
					
            
            
            
            
            

						
						
						
						
						
						
						
						
						
            
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
          
          


            

Парк „Странджа” предлага за осиновяване пътеки, заслони и чешми

Природния парк "Странджа”  навърши  21 години.  През този период по територията на парка беше изградена значителна инфраструктура за ползване от хиляди  туристи, посетители на Парка. Създадени бяха десетки заслони край атрактивни обекти,  маркирани бяха десетки маршрути, възстановени и обновени   бяха десетки чешми. За информация на посетителите на Парка бяха поставени стотици информационни табели с образователен, познавателен характер и насочваща информация за защитени територии, природни забележителности, редки и защитени видове, туристически и интерпретативни маршрути. Следвайки неумолимият ход на остаряването във времето на изграденото в парка или повредено от вандалско отношение към инфраструктурата, пред Дирекцията на Парка стои отговорността за извършването на ремонтни и възстановителни работи. В изпълнение на тази дейност беше извършена инвентаризация на повредени информационни табели, заслони, и други елементи на туристическите маршрути, с цел облагородяване на туристическата и информационна среда по територията на защитената територия. Въпреки ограниченото финансиране, парковата дирекция  търси  всякакви възможности за изпълнението на тази задача - спонсориране от подкрепящи екологични проекти организации, горското ведомство, държавните горски предприятия, или чрез "осиновяване" на туристически маршрути от подпомагащи  организации или с интерес към развитието на туризма. Това е практика в много страни и нашата увереност е, че ще намерим подкрепа в туристическите среди и обичащите природата предприемачи.

Скъпи приятели, предприемачи, съмишленици, разчитаме много на вашата протегната ръка. Ето и няколко телефона, на които може да се обадите не само, за да помогнете, но и да дадете сигнали за нередности или да предложите какво още може да се направи на огромната паркова територия на ПП „Странджа”:

Инж. Димо Димов – 0889630131

Д-р Дико Патронов – 0886012259

Инж. Стефан Златаров -887710686

15.08.2016 г.

[end] => 1670455030.35 [workingTime] => 0.26606702804565 [times] => [ip] => 18.207.136.189 )
Trace:
Array
(
 [0] => Array
 (
  [file] => /srv/strandja/php/index.php
  [line] => 80
  [function] => ErrorHandler
  [class] => ErrorHelper
  [type] => ::
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

 [1] => Array
 (
  [function] => ErrorHandler
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

)