Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура), към ID № 642624, № на поръчка 01598-2015-0001
публикувано на: 14.01.2015

Предмет на поръчката

Реализиране на работен проект за извършване на ремонт на съществуваща запустяла сграда в центъра на град Ахтопол и преустройство в Информационно посетителски център „Приморска Странджа” и офис на Дирекция Природен Парк „Странджа” във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 17.02.2015 г. 17:00 часа
на 19.02.2015 г. от 13:30 часа в офиса на ДПП "Странджа" гр. Малко Търново в 13.00 часа.
отговори
17.02.2015
Отговори на постъпили въпроси

Отговор 3.

11.02.2015
Отговори на постъпили въпроси

Отговор 2

29.01.2015
Отговори на постъпили въпроси

Отговор 1

съобщения
27.03.2015
Отваряне на ценови оферти

отваряне на ценови оферти на участниците: на 31.03.2015 г. в офиса на ДПП "Странджа" гр. Малко Търново в 13.00 часа